image

Kullanim koşullari

Kullanim koşullari
heinz.com.tr ("İnternet Sitesi") adresini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz:
Terms of Use
1. Kullanım
İşbu internet sitesine erişerek, işbu İnternet Sitesini kullanmayı kabul ettiğinizi ve işbu Hüküm ve Koşulların ("Koşullar") bağlayıcı olduğunu onaylamış olursunuz. İşbu Koşullar, işbu İnternet Sitesinin belirli alanlarına ilişkin ayrı hüküm ve koşulların bulunduğu ve ilgili internet sayfasında işbu koşulların ayrıca belirtildiği durumlar haricinde İnternet Sitesine erişiminiz için geçerli olup Gizlilik Politikamız ile birlikte okunmalıdır. İşbu Koşullara uymayı kabul etmiyorsanız, işbu internet sitesini kullanmamanız gerekmektedir.
2. Tanımlar
Açıklık kazandırmak adına; işbu Koşullarda "biz", "bizi", "bizim" ve "kendimiz" kelimelerine yapılan atıflar Heinz Gıda A.Ş dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Heinz şirketler grubuna ("Heinz") yapılan atıflar olup işbu şirketler tarafından pazarlanan markalar arasında Heinz, Weight Watchers from Heinz (Heinz’dan Weight Watchers), HP, Lea & Perrins ve Aunt Bessie's bulunmaktadır (ancak bunlarla sınırlı değildir).
3. Erişim
Aksi belirtilmedikçe, işbu internet sitesindeki materyaller yalnızca Türkiye'den işbu internet sitesine erişen ve işbu koşulları münhasıran kabul eden kullanıcılara yöneliktir. Heinz, işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir bilginin başka herhangi bir bölgede kullanıma uygun veya amacına yönelik olduğunu beyan etmez. Heinz, işbu internet sitesinde belirtilen herhangi bir ürünün Türkiye dışındaki herhangi bir bölgede mevcut olduğunu beyan etmez ve bu bilgilerin esas alınmasına ilişkin sorumluluk kabul etmez.
4. Amaç
İşbu internet sitesinin, Heinz ve Heinz’in ürünleri hakkında bilgilere atıfta bulunurken uygun bir kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır.
5. İçindekiler
5.1 Heinz İçeriği
İşbu internet sitesindeki Heinz tarafından oluşturulan metin, resim, grafik, görsel / işitsel veya diğer materyaller dahil olmak üzere tüm materyaller (topluca "Heinz İçeriği") Heinz veya bağlı şirketlerinin (veya Heinz’e lisans verildiyse Lisans Veren’in) mülkiyetindedir ve telif hakkına tabidir. Heinz İçeriğinde yer alan tüm ticari markalar, isimler, logolar ve diğer fikri mülkiyet hakları da Heinz veya bağlı şirketlerine aittir. İşbu internet sitesinin içeriğinin değiştirilmesi, iletilmesi, kiralanması, kopyalanması (ticari olmayan kişisel kullanım hariç), yeniden kullanılması veya işbu internet sitesinin içeriklerinin genel veya ticari amaçlarla başka şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.
5.2 Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik
5.2.1
Heinz, işbu internet sitesinde sizin tarafınızdan oluşturulan (topluca "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik") ve internet sitesinin herhangi bir bölümüne yüklenen, burada görüntülenen veya yayınlanan herhangi bir metin, resim, grafik, görsel / işitsel veya diğer materyallerle ilgili olarak herhangi bir mülkiyet hakkı talep etmez. Yüklenmeleri, depolanmaları, kullanımları, değiştirilmeleri, görüntülenmeleri, kopyalanmaları ve dağıtımlarına yönelik Heinz’e telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans ("Lisans") vermeniz koşuluyla Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin mülkiyeti sizde kalacaktır. Lisans, Heinz’in Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin işbu internet sitesinden kaldırmak için makul çabayı sarf edecek olmasına rağmen söz konusu işlemin teknik sebeplerle mümkün olmayabileceğinin farkında olduğunuzu ikrar etmeniz koşuluyla işbu internet sitesindeki aboneliğinizi iptal ettiğinizde veya bu internet sitesine olan erişiminiz aşağıdaki Madde 11 uyarınca sonlandırıldığında (hangisi daha önce vuku bulursa) sona erecektir.
5.2.2
İşbu internet sitesine gönderilen, sitede görüntülenen veya yayınlanan veya siteden aktarılan Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriklere ilişkin olarak;
(i) söz konusu Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin yaratıcısı veya yetkili kullanıcısı olduğunuzu; ve
(ii) işbu internet sitesine gönderdiğiniz, yüklediğiniz veya sitede paylaştığınız ve görüntülediğiniz veya siteden ilettiğiniz Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten yalnızca sizin sorumluluk sahibi olduğunuzu; ve
(iii) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin gönderimi, gösterilmesi, yayınlanması veya iletilmesinin, veri koruma ve gizlilik yasaları, fikri mülkiyet hakları, söz konusu Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin elektronik ortamda veya başka bir ortama yüklenmesi, ortamda depolanması, kullanılması ve iletilmesini düzenleyen ilgili yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye sınırları içinde veya başka herhangi bir yerde yürürlükteki herhangi bir kanunu ihlal etmediğini; ve
(iv) 18 yaşın altındaki herhangi bir çocuğun göründüğü bir görseli içeren herhangi bir Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ile ilgili olarak, çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi olduğunuzu veya çocuğun ebeveyninin veya yasal vasisinin söz konusu görselin işbu internet sitesine gönderilmesi ve yüklenmesi veya sitede paylaşılması, görüntülenmesi veya siteden iletilmesine ilişkin önceden yazılı onayını almış olduğunuzu beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
5.2.3 İçeriğin Takibi
Yükümlülüğü altında olmamakla birlikte, Heinz zaman zaman işbu internet sitesine yüklenen ve/veya gönderilen herhangi bir tartışma, bülten panosu, sohbet odası, tweet, resim, fotoğraf ve diğer iletişim veya materyallerin içeriğini takip edebilir veya inceleyebilir. Heinz işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir hata, ihmal, eksiklik, yanlışlık, karalama, iftira, kötüleme, küfür ve siteye yüklenen veya site aracılığıyla iletilen pornografik metin veya resimler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
5.2.4 Sakıncalı İçerik
  (i) İşbu internet sitesinde yer alan, siteye yüklenen veya site aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin yukarıdaki Madde 5.2.3'te belirtilen Koşullara uymadığının veya başka Şartları ihlal ettiğinin farkına varırsanız veya aykırı olduğu görüşündeyseniz, lütfen işbu internet sitesinin Ana Sayfasındaki "Uygunsuz İçerik" bağlantısını tıklayın ve bize uygunsuz içeriğin tüm ayrıntılarını gönderin. Şikayetinizin incelenmesine müteakip Heinz, içeriğin uygunsuz olduğunu kabul eder ise Heinz 2 iş günü içinde söz konusu içeriği işbu internet sitesinden kaldıracaktır.
(ii) Heinz, tamamen kendi takdirinde uygunsuz, sakıncalı, saldırgan, yasadışı olarak kabul ettiği veya Heinz’ın itibarına veya herhangi bir kişinin kişisel güvenliğine (yaşlarına bakılmaksızın) zarar veren veya verebilecek Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği yüklemeyi, depolamayı, yayınlamayı, görüntülemeyi, bunlara erişim sağlamayı veya bunları iletmeyi reddedebilir. Heinz, ilerleyen zamanlarda uygunsuz, sakıncalı, rahatsız edici veya yasadışı bulunabilecek herhangi bir içeriği kontrol etme sorumluluğunu üstlenmez.
5.3 Yasaklı İçerik
Aşağıdakiler, işbu internet sitesine yüklenmesi, sitede depolanması, yayınlanması, görüntülenmesi, erişilmesi veya siteden iletilmesi yasaklanan içeriğin bir listesidir:
(i) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan uygunsuz, sakıncalı, rahatsız edici, müstehcen veya yasa dışı içerik;
(ii) pornografik materyaller, müstehcen içerikli veya bir şahsı cinsel olarak istismar eden veya herhangi bir yetişkin internet sitesine bağlantı içeren Kullanıcı Tarafından Oluşturulan herhangi bir içerik;
(iii) herhangi bir veri koruma ve gizlilik yasasına aykırı olarak kişisel bilgileri talep eden veya bunları yayınlayan Kullanıcı Tarafından Oluşturulan herhangi bir içerik;
(iv) işbu internet sitesine yüklemeye yönelik olarak kişinin rızası (veya söz konusu kişi çocuğunuz değilse ve 18 yaşın altındaysa, ebeveyn veya yasal vasisinin rızası) alınmadan yayınladığınız başkasına ait fotoğraflar veya görüntüleri içeren herhangi bir görsel-işitsel materyal içeren Kullanıcı Tarafından Oluşturulan herhangi bir içerik
(v) kullanıcının yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilerek yüklediği veya küfürlü, tehdit edici, karalayıcı veya iftira niteliğinde olan materyaller veya davranışlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasadışı faaliyetleri savunan bilgileri içeren Kullanıcı Tarafından Oluşturulan herhangi bir içerik;
(vi) korsan veya herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal eden görsel-işitsel materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere telifli eserin yetkisiz bir kopyasını içeren Kullanıcı Tarafından Oluşturulan herhangi bir içerik;
(vii) karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postaların, önemsiz postaların veya istenmeyen e-postaların iletilmesini içeren, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan herhangi bir içerik.
6. Üçüncü Taraf Siteleri
İşbu internet sitesi üçüncü taraf sitelerine bağlantılar içerebilir. Heinz bu üçüncü taraf internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir ve bu üçüncü taraf internet sitelerini kullanmadan veya bunlara herhangi bir kişisel bilgi göndermeden önce bu sitelerin kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu üçüncü taraf internet sitelerinin kullanımı sizin sorumluluğunuzdadır.
7. Sorumluluğun sınırlandırılması
7.1
 Heinz doğru ve eksiksiz bilgiler sağlamak için gerekli özeni göstermiş olsa da, doğrudan ya da dolaylı olarak işbu internet sitesinin veya işbu internet sitesinde yer alan bilgilerin kullanımından (ya da herhangi bir şekilde kullanılamamasından) kaynaklı olarak aşağıdaki koşullarda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp ya da hasarlara ilişkin hiçbir kimseye karşı sorumlu olmayacaktır:
(i) internet sitesine ilke erişimde tarafınızca ve Heinz tarafından makul bir şekilde öngörülemez bir zarar ise; veya
(ii) herhangi bir ticari zarara yol açan zarar ise; veya
(iii) internet sitesinin işbu Koşullar dahilinde kullanılmaması veya Heinz dışındaki herhangi bir tarafın temerrüdünden kaynaklan zarar ise; veya
(iv) Heinz'in makul kontrolü dışındaki olayların sonucu olarak ortaya çıkan zarar ise.
7.2
 Heinz, işbu internet sitesinin sizin için her daim erişilebilir olacağını garanti edemez ve zaman zaman erişilememesine bağlı olarak size karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu internet sitesi ve içerdiği bilgiler ve materyaller önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. İnternet sitesinin tamamına veya bir kısmına erişim bildirilmeksizin durdurulabilir.
7.3
  İşbu Koşullardaki hiçbir şey ihmal veya sahtekarlığa bağlı olarak vuku bulabilecek ölüm veya yaralanmalara ilişkin Heinz'in yükümlülüklerini kısıtlamamakta veya Heinz’i muaf tutmamaktadır.
7.4
 İşbu internet sitesinde sunulan genel sağlık bilgilerinin teşhis veya tedavi amacıyla kullanılması amaçlanmamaktadır. İstediğiniz herhangi bir tıbbi tavsiye için lütfen doktorunuza veya hekiminize danışın.
8. Tazmin
İşbu internet sitesinin Koşullarını ihlal eden herhangi bir kullanımından veya Kullanıcı Tarafından Oluşturulan herhangi bir içeriğe ilişkin olarak beyan ve/veya taahhütlerinizin veya Türkiye sınırları içinde veya başka bir yerde yürürlükteki yasaların herhangi bir ihlaline bağlı olarak veya bunlardan kaynaklanan üçüncü taraflarca tahakkuk eden ve/veya ettirilen makul düzeydeki avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, yükümlülük, hak talebi veya talebe karşı Heinz'i, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını ve ilgili sahiplerini, görevlilerini, yöneticilerini, üyelerini, temsilcilerini ve çalışanlarını korumayı ve bunları tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.
9. Veri Aktarımı
(i) İşbu internet sitesini kullanırken Heinz'e kendiniz hakkında bilgiler sağlamayı tercih edebilirsiniz. Böylece, Heinz'in bu verileri kullanmasına açıkça rıza göstermiş olursunuz. İşbu internet sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak toplanan tüm bilgiler Heinz, iştirakleri veya bağlı kuruluşlarının tesislerinin bulunduğu herhangi bir ülkede işlenebilir ve saklanabilir. Sağladığınız bilgiler yalnızca Heinz şirketler grubu tarafından kullanılacak ve üçüncü taraflara satılmayacaktır. Bize izin vermediğiniz sürece bilgiler doğrudan pazarlamaya yönelik olarak veya istenmeyen iletişim yöntemlerinde kullanılmayacaktır. Verileri doğrudan pazarlama amaçları için de kullanabiliriz. Ayrıca Heinz tarafından internet sitelerimizin işlevini ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını değerlendirmek için kurum içerisinde de kullanılabilir.
(ii) Kişisel Bilgilerinizin Yurtdışına Aktarımı Kişisel bilgileriniz, Türkiye ile aynı kişisel koruma standartlarına sahip olmayan Avrupa Ekonomik Alanı dışında ülkelerde işlenebilir. Kişisel bilgileriniz Avrupa Ekonomik Alanı dışında işlenirse, kişisel bilgilerinizin Türkiye veri koruma yasasının gerektirdiği şekilde korunmasını sağlamak için önlemler alıyor olacağız.
10. Gizlilik
İşbu internet sitesi veya başka bir şekilde İnternet üzerinden bize ilettiğiniz herhangi bir mesaj veya materyal, bu tür mesaj veya materyaller Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanacağımız kişisel bilgileri içermedikçe gizli olarak kabul edilmeyecektir. Bize ilettiğiniz her türlü mesaj ve diğer materyaller bizim mülkiyetimizdir ve mülkiyetimizde kalacak olup söz konusu mesaj ve materyalleri bize göndererek söz konusu mesaj ve materyallerin tarafımızca herhangi bir amaç için herhangi bir tazminat ödenmeksizin kullanılabileceğini kabul edersiniz.
11. Fesih
Yukarıdaki Koşullardan herhangi birini ihlal ederseniz Heinz, (tamamen kendi takdirine bağlı olarak) işbu internet sitesinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi engelleme hakkına sahiptir. Böyle bir yükümlülüğümüzün olmamasıyla birlikte söz konusu işleme ilişkin nedenleri size bildirmeye çalışacağız.
© 2020 Heinz Gıda A.Ş. Her hakkı saklıdır.